Google App EngineのHttpHeaderを調べて見た

name:Host data:xxxx.appspot.com
name:Cache-Control data:max-age=0
name:Pragma data:no-cache
name:Accept data:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
name:Accept-Language data:ja,en-US;q=0.8,en;q=0.6
name:Accept-Charset data:Shift_JIS,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
name:Cookie data:JSESSIONID=c4-qAJJtd2uwAwVfnC7vxx
name:User-Agent data:Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_2) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
name:X-AppEngine-Country data:JP
name:X-AppEngine-Region data:27
name:X-AppEngine-City data:osaka
name:X-AppEngine-CityLatLong data:34.693737,135.502165

X-AppEngine-City, X-AppEngine-CityLatLongでリクエスト元の場所が取得できる!!


でもでも、ここは大坂ちゃうでー。WiMAX基地局がココって事かなー。X-AppEngine-Regionって何なんだろう?